Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Aktuality z DS > Povolení návštěv

Povolení návštěvOde dne 25. 4. 2022 se ruší uzavření Domova. 
Návštěvy jsou opět povolené ve stejném režimu, jako před uzavřením, viz níže uvedená pravidla. 


 

Pravidla návštěv: 

1.)      Návštěvy klientů v Domově jsou povoleny pouze za dodržení všech preventivních opatření a po předchozím objednání.

2.)      Návštěvy u klientů je nutné rezervovat u sociální pracovnice (tel: 475 223 642) a to pouze v pracovní dny, tzn. Pondělí – Pátek od 9:00 do 14:00. Bez rezervace nebude   návštěva umožněna.

3.)      Návštěvy budou umožněny takto (poslední návštěva bude 30 minut před koncem stanovené doby):

-      Středa, Pátek a Neděle od 13:30 do 16:30 (poslední návštěva v 15:30).

4.)      V jeden čas budou umožněny pouze návštěvy rezervované na tuto hodinu. Návštěvu daného klienta je možné uskutečnit pouze 1x denně.

5.)      Délka návštěvy bude v maximální délce 60 minut a nebude mít více jak 2 dospělé osoby. Návštěva nezletilých osob bude možná pouze v doprovodu dospělé osoby.

6.)      Před vstupem do objektu Domova je nutné splnit tyto podmínky:

-       Zaevidovat se do knihy návštěv;

-      Mít po celou dobu návštěvy zakryté dýchací cesty  (nos, ústa), ochrannými prostředky kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“);

-       Řádně si při příchodu vydezinfikovat ruce;

7.)      Vstup do objektu domova nebude umožněn, pokud:

-      Pokud je navštívený klient v preventivní izolaci.

8.)      Odpovědný pracovník má právo v případě nějaké neočekávané, nebo mimořádné situace návštěvu u konkrétního klienta přerušit, nebo dokonce zrušit.

9.)      Tímto příkazem se ruší v celém rozsahu příkaz ředitele č. 7/2021.

10.)  Příkaz ředitele č. 3/2020 (povinnost pro každého zaměstnance DS Chlumec, nosit po celou dobu pobytu v zaměstnání odpovídající ochranu dýchacích cest) platí i nadále.

11.)  I přes postupné uvolňování veškerých opatření je zapotřebí mít neustále na paměti, že domovy pro seniory poskytují péči zvláště ohrožené skupině obyvatel a je nutné tomu přizpůsobit tomu své chování.