Drobečková navigace

Úvod > Poskytované služby

Popis realizace poskytování sociálních služeb k 1. 4. 2020

Organizace Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace (dále jen DS Chlumec) je pobytovým zařízením, které poskytuje sociální péči seniorům v souladu s § 49 zákona
č. 108 /2006 Sb. o sociálních službách.

Posláním DS Chlumec je poskytovat pobytové sociální služby včetně zdravotní a ošetřovatelské péče seniorům nad 60 let věku, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami, a to ani prostřednictvím své rodiny, zajistit si základní životní potřeby.

DS Chlumec poskytuje služby a péči podle individuálních potřeb uživatelů jeho služeb.   DS Chlumec poskytuje všechny služby tak, aby uživatelé jeho služeb žili plnohodnotným a důstojným životem, který se bude přibližovat běžnému způsobu života jejich vrstevníků.

Službu poskytuje organizace DS Chlumec nepřetržitě, po 24 hodin denně, celoročně. Poskytnutí této služby předchází přijímací a vstupní řízení uživatele služeb, při kterém je stanoven následující postup:

 • první kontakt se zájemcem o službu;
 • podání žádosti o službu spolu s úvodním vstupním sociálním šetřením u zájemce
  o službu;
 • další kontakt se zájemcem o službu vedoucí k možnosti uzavření Smlouvy o poskytování péče spolu s aktuálním sociálním šetřením se zájemcem uzavírajícím Smlouvu
  o poskytování péče;
 • uzavření vlastní Smlouvy o poskytování péče se zahrnutím a stanovením individuálního cíle/-ů uživatele služby;
 • zpracování Individuálního plánu péče, přání a potřeb uživatele služeb zjišťujícím potřeby a přání konkrétního klienta se stanovením společných cílů vedoucích ke splnění tohoto přání nebo potřeby, s časovým rozpisem jednotlivých kroků vedoucích k naplnění stanovených cílů a soupisem osob podílejících se na splnění tohoto cíle.

Dle zpracovaného Individuálního plánu péče, přání a potřeb uživatele služeb je následně služba poskytována.

V další fázi poskytování sociální služby dochází k úpravám, aktualizacím a přehodnocení Individuálních plánů péče jednotlivých uživatelů služby a dalších věcí. Přitom se neustále uplatňuje individuální přístup a vychází se ze základních zásad poskytování sociální služby ve smyslu ustanovení § 2 zákona o sociálních službách, kdy pomoc má vycházet z individuálně určených potřeb a musí na osoby působit aktivně.

Poskytnutí služby zahrnuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování;

b) poskytnutí stravy;

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;

 e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;

f)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

g) sociálně terapeutické, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • kondiční cvičení;
 • trénování paměti;
 • podpora a nácvik stávajících dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění;
 • vzpomínkový kufr;
 • Klub šikovných rukou;
 • zájmové kroužky;
 • sportovní odpoledne;
 • společnou kavárnu;
 • odborné přednášky;
 • velkoplošná projekce;
 • zpívánková odpoledne;
 • společné výlety a zájezdy;

Obraz

h) sociálně terapeutické činnosti zajišťované sociální pracovnicí.

Popis objektu Domova pro seniory, příspěvkové organizace:

DS Chlumec je jedním z nejstarších zařízení sociální péče v okrese Ústí nad Labem, část budovy pochází již z roku 1862. Starší část budovy slouží různým sociálním účelům již od počátku 20. století. Celý objekt prošel za dobu svého užívání několika přestavbami a rekonstrukcemi (poslední byla v 90. letech a týkala se fasády a oken). Je v klidném, příjemném prostředí v blízkosti lesa, má vlastní udržovanou zahradu s altány, zahradními stoly a možností procházek či odpočinku v přírodě. Objekt je částečně bezbariérový, s moderním rekonstruovaným osobním výtahem do 2. patra, který odpovídá současným evropským normám. Vytápění je zajištěno vlastní plynovou kotelnou se 3 plynovými kotly. Má vlastní stravovací provoz, který je taktéž rekonstruovaný, a tedy odpovídá současným evropským hygienickým normám. Stravovací provoz má vlastní moderně rekonstruovaný nákladní výtah, který odpovídá současným evropským normám a je určen pro rozvoz potravin do jednotlivých pater budovy.

Vzhledem k velikosti zařízení a rozsahu poskytovaných služeb se jedná o „domov rodinného typu“. Kapacita je 65 lůžek, praktický lékař dochází 1 x týdně nebo dle potřeby, psychiatr 1x měsíčně.

Vlastní objekt je třípodlažní s podkrovím, je vybaven jednolůžkovými, dvoulůžkovými a vícelůžkovými pokoji. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem, který vyhovuje současným hygienickým předpisům a zdravotnímu stavu klientů, jsou uzpůsobeny základním potřebám uživatelů, pokoje mají hygienické kouty s teplou a studenou vodou. Dle přání klienta je možno pokoje vybavit vlastním nábytkem a drobným majetkem.  Koupelny a WC jsou společné na chodbách. Úklid se provádí denně na pokojích i ve společných prostorách.

V přízemí se nachází 4 dvoulůžkové pokoje, a to pouze pro uživatele bez handicapu mobility z důvodu nutného docházení na jídelnu v 1. patře, dále je zde kancelář ředitele, ekonomky a účetní, sociální pracovnice, rehabilitační místnost, stravovací provoz s kuchyní, jídelna pro zaměstnance, sklady a šatny pro zaměstnance.

V 1. patře je zřízeno oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí pro 35 – 40 uživatelů, které zahrnuje dvou a vícelůžkové pokoje, dále je zde sesterna, jídelna s kuchyňkou pro klienty, vstup do zahrady a pro fakultativní kadeřnické a pedikérské služby je zde zajištěna samostatná místnost k tomu určená.

Ve 2. patře se nachází jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, jídelna s kuchyňkou pro klienty, čítárna, společenská místnost a vstup do kryté lodžie.

Ve 3. patře, které je zřízeno z podkroví a nevede sem osobní výtah, se nalézají 2 jednolůžkové pokoje pro samostatně chodící uživatele, neboť přístup sem je možný pouze po schodech.

Stravování je zajištěno 5x denně (pro diabetiky 6x denně) z vlastního stravovacího provozu, jídlo je podáváno na jídelnách na patře, v případě potřeby i na pokoji. Každý den v týdnu je připravována 1 varianta oběda a 1 varianta večeře dle předem schváleného jídelního lístku, který mají možnost ovlivňovat i sami klienti formou příležitostné stravovací komise. Vaří se dieta racionální, diabetická, žlučníková i neslaná.

Pracovnice v sociálních službách ze sociálního úseku se starají o náplň volného času uživatelů služeb podle předem známého a schváleného harmonogramu pravidelných aktivit a dalších kulturních a zájmových akcí.

Obraz restaurace

Tyto akce a aktivity probíhají interně v zimních měsících ve společenské a kulturní místnosti, v jarních, letních a podzimních měsících se snaží uživatele zapojovat co nejvíce i do externích venkovních aktivit v rámci zahrady a nádvoří. V případě příznivého počasí se aktivity konají i mimo objekt DS Chlumec, a to formou společných výletů a zájezdů.

Mimo hlavní objekt se nachází samostatná prádelna s žehlírnou a kompletním vybavením, vč. samostatného hygienického zařízení, kde je prováděno praní a žehlení prádla, jak osobního, tak ložního i drobné opravy prádla.

Vedle je umístěna velká samostatná pracovní dílna s kompletním truhlářským i jiným vybavením a tři příruční sklady. V jiné části objektu je postavena zděná garáž pro osobní automobil a venkovní zastřešené stání pro velký osobní automobil.

Od roku 2012 se započalo s mohutnou masívní rekonstrukcí a obnovou všech původních objektů celého zařízení, celého vnitřního vybavení a venkovních prostor. Výsledkem jsou veliké pozitivní změny ve všech oblastech života našich klientů  a práce s nimi. V celé budově byly vyměněny všechny vstupní staré kovové dveře za funkční moderní plastové a byly inovovány kanceláře zaměstnanců.

Na jaře 2013 byla provedena komplexní údržba zahrady, vč. vyřezání všech náletů a křovin, byly zmlazeny veškeré stromy a keře. Byla provedena výměna všech 3 starých vjezdových bran do areálu za brány automatické, zejména s ohledem na bezpečnost a pohyb našich klientů, v létě byla vybudována zcela nová recepce ve vstupní hale hlavní budovy s jejím novým vybavením a modernizace vstupních prostor novým nábytkem.

Na podzim roku 2013 bylo započato s celkovou rekonstrukcí starého a rozpadlého skleníku pro naše klienty, která byla zakončena jeho celkovou výměnou za prostorný a moderní skleník s automatickým větráním.

Dále bylo vybudováno nové garážové stání, do kterého byl zakoupen 9místný osobní automobil zn. Mercedes-Benz pro větší a pohodlnější možnosti cestování a různé výlety a společné akce našich klientů.

Taktéž byla zcela zrekonstruována kulturní místnost, kde se odehrávají různá představení, posezení, oslavy a společné aktivity, byla zde vyměněna stará dřevěná okna za plastová, pořízen nový nábytek, krásná nová plovoucí podlaha, nové ozvučení i další vybavení.

Ještě téhož roku bylo vybudováno zcela nové zahradní schodiště pro lepší dostupnost venkovních prostor našimi klienty i personálem.

V roce 2014 se nejdříve vybudovala a vybavila zcela nová čítárna pohodlnými ortopedickými křesly a dalšími moderními interiérovými prvky pro klienty zařízení, dále byl za finančního přispění zřizovatele rekonstruován a osazen zcela nový moderní osobní výtah splňující nejnovější evropské požadavky, byly nově odizolovány všechny vnější nádvorní prostory, kde se odehrává většina letních aktivit našich klientů a jejich rodin, neboť do objektu neustále zatékalo, byl sem také zakoupen nový zahradní nábytek pro všechny naše klienty, vč. 2 oblíbených houpaček.

Pro letní sezónu byly také kompletně zrekonstruovány 2 venkovní altány do japonského stylu, vč. nového vybavení, jelikož tato místa jsou našimi klienty velice oblíbená a atraktivní.

Dále bylo rozšířeno a modernizováno další zahradní schodiště, kterým je klientům umožněn snadnější vstup do zahradních prostor a k novému skleníku.

V souvislosti s tím byla díky dobrovolné práci některých zaměstnanců částečně rekonstruována i část okrasné zahrady a vybudovány nové záhonky, kde klienti pěstují čerstvé bylinky a zeleninu.

Na pokojích klientů i v celé budově se dále pokračuje s postupnou výměnou starých netěsnících dřevěných oken za okna nová plastová s mnohem lepším tepelným komfortem, který naši klienti ocení zejména v zimních měsících.

Také bylo modernizováno klientské vybavení pro pečovatele, vybavení kuchyně a inovován celý kamerový systém, který je instalován na chodbách a ve vnějších prostorách našeho Domova, aby byla zajištěna co nejvyšší míra bezpečnosti našich klientů.

Připraveno je znovuobnovení původního zarostlého jezírka, kde bude vybudován malý vodopád a nasazeny vodní rostliny spolu s cizokrajnými rybami.

DS Chlumec se nachází se ve městě Chlumec, vzdáleného od Ústí nad Labem cca 10 km, v dosahu veřejné dopravy. Vlastníkem budovy je Statutární město Ústí nad Labem.

 

 

 

 

 

Ing. Martin Strakoš, 

ředitel organizace