Drobečková navigace

Úvod > Informace pro zájemce > Postup při podání žádosti

Postup při podání žádost

Podání Žádosti o umístění

Pokud máte vážný zájem o pobyt v Domově pro seniory Chlumec, prvním krokem je vyplnění Žádosti o umístění. Žádost o umístění nám o Vás poskytne základní informace a umožní nám vést evidenci pro další příjem. Formulář Žádosti si můžete stáhnout kliknutím na níže uvedený odkaz, nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři sociálního úseku nebo na sesterně domova. Pro získání podrobnějších informací si můžete sjednat schůzku se sociálními pracovnicemi.

Tiskopis žádosti 

Aby byla Vaše Žádost o umístění přijata, je zapotřebí:

  • Vyplněná žádost s vlastnoručním podpisem;
  • Vyplněný formulář „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o umístění do domova pro seniory“;
  • Kopie rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (je-li přiznán);
  • Kopie posledního důchodového výměru (nepovinný údaj)
  • Formulář, který vyplňují kontaktní osoby (rodinní příslušníci)! 
    V případě, že v žádosti uvádíte rodinné příslušníky, ( jejich jméno, příjmení, telefon, adresa), je třeba, aby Vaši rodinní příslušníci vyplnili a podepsali následující formulář "Souhlas se zpracováním osobních údajů"
  • Pokud chcete, abychom Vaše rodinné příslušníky (kontaktní osoby) informovali o věcech týkající se vyřizování Žádosti o umístění či průběhu uzavírání Smlouvy atd., je nutné, abyste vyplnili následující formulář "Souhlas s poskytováním informací kontaktním osobám". Bez Vašeho souhlasu nelze nikomu poskytovat informace o Vaší osobě. 

Upozornění

V případě, že se jedná o žádosti manželů, je nutné předložit pro každého samostatnou žádost a jednat s oběma žadateli.

Vyplněný formulář žádosti můžete odevzdat osobně sociální pracovnici či zaměstnancům sociálního úseku, nebo jej zaslat na adresu domova.

Sociální šetření

Sociální šetření je dalším krokem před přijetím. Sociální šetření je jednou z metod sociální práce, jejímž obecným cílem je seznámení se s přirozeným prostředím zájemce o službu a získání informací o Vaší životní situaci.

Další informace, které by Vás mohli zajímat 

 

Přehled sociálních a dalších služeb na území města, které mohou pomoci vyřešit
Vaši životní a sociální situaci, naleznete v aplikaci "Mapa pomoci". 

Pro přístup do aplikace můžete využít výše uvedený odkaz nebo Mapu pomoci naleznete
na stránkách města Ústí nad Labem v sekci Občan - sociální oblast. 

 

Katalog sociálních služeb 
Obsahuje přehled sociálních služeb v Ústeckém kraji. 
Služby zde můžete vyhledávat pomocí cílových skupin.