Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Aktuality z DS > Obnovení návštev - pravidla pro návštěvy

Obnovení návštev - pravidla pro návštěvyV souvislosti s povolením návštěv klientů vydaným Ministerstvem zdravotnictví a doporučeným postupem Ministerstvem práce a sociálních věcí

 

1.)     Návštěvy klientů v Domově jsou povoleny od 25. 5. 2020 do odvolání, a to pouze za dodržení všech preventivních opatření a po předchozím objednání.

2.)     V prostorách Domova je povolen pohyb pouze v doprovodu odpovědného pracovníka a v místech tomu určených. Platí přísný zákaz volného pohybu v prostorách Domova, zejména na pokojích klientů.

3.)     V případě, že návštěva nebude dodržovat pokyny odpovědného pracovníka a bude bez souhlasu pokračovat do objektu, je odpovědný pracovník povinen návštěvu upozornit, že bude přivolána Městská policie Ústí nad Labem (tel: 156 nebo 475 272 892).

4.)     Návštěvy u klientů je nutné rezervovat u sociální pracovnice (tel: 475 223 642) a to pouze v pracovní dny, tzn. Pondělí – Pátek od 9:00 do 14:00. Bez rezervace nebude návštěva umožněna.

5.)     Návštěvy budou umožněny takto (poslední návštěva bude 30 minut před koncem stanovené doby):

a.      Pondělí – Pátek od 13:00 do 15:00 (poslední návštěva ve 14:30).

b.      Sobota od 13:00 do 18:00 (poslední návštěva v 17:30).

c.      Neděle ZAVŘENO

6.)     V jeden čas nebudou umožněny více než 4 návštěvy. Návštěvu daného klienta je možné uskutečnit pouze 1x denně.

7.)     Délka návštěvy bude v maximální délce 30 minut a nebude mít více jak 2 dospělé osoby.

8.)     Před vstupem do objektu Domova je nutné splnit tyto podmínky:

a.      Vyplnit a podepsat čestné prohlášení a záznam o screeningu na COVID 19

b.      Zaevidovat se do knihy návštěv

c.      Mít po celou dobu návštěvy zakryté dýchací cesty (ústenka, rouška, šátek, apod.)

d.      Řádně si vydezinfikovat ruce

e.      Naměřená tělesná teplota nesmí být vyšší než 37 stupňů celsia

9.)     Vstup do objektu domova nebude umožněn, pokud:

a.      Nebudou splněny podmínky dle bodu 8. těchto pravidel

b.      Osobám mladším 15 let

c.      Pokud je navštívený klient v preventivní izolaci

10.) Z hygienických a technicko - provozních důvodů nebude návštěvě umožněno používat WC.

11.) Každý návštěvník předloží věci, které nese osobě navštívené, aby mohli být řádně vydezinfikovány

12.) I přes postupné uvolňování veškerých opatření je zapotřebí mít neustále na paměti, že domovy pro seniory poskytují péči zvláště ohrožené skupině obyvatel a je nutné tomu přizpůsobit tomu své chování.